Παρασκευαστήριο Σκυροδέματος

Out of Stock

Product Info

Παρασκευαστήριο Σκυροδέματος


PDFPrintEmail

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ 40m3/ΩΡΑ ΜΕ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ OMG ΜP 1500/1000, 1m3 / ΚΥΚΛΟ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3/45m3

1. Ανακατασκευασμένο ζυγιστικό συγκρότημα με Τρείς (3) αποθήκες αδρανών υλικών συνολικής χωρητικότητας  45m3  με μία (1) ζυγαριά αδρανών υλικών και μεταφορική ταινία ανάλογου μήκους (πλαϊνή φόρτωση) και παραπετα ένα (1) μέτρο
Μπουκάλες αέρα και δυναμοκυψέλες, ΕΝΑΣ δονητής στο διαμέρισμα της άμμου.
2. Ταινία μεταφοράς αδρανών υλικών στον αναμεικτήρα, πλάτους 650mm,  (Με σέσουλα παραλαβής και εκφόρτωσης) 
3. Πλανητικός αναμεικτήρας κάθετου άξονα OMG ΜP1500/1000, 1m3, κομπλέ, με υδραυλική αντλία, και δύο (2) πόρτες εξαγωγής υλικού αναμειγμένου υλικού. (ασταρωμένος -βαμμένος)
4. Μεταλλικός πυλώνας στήριξης αναμεικτήρα ανάλογου ύψους, με δύο (2) σέσουλες εκφόρτωσης και σκάλα πρόσβασης.
(ασταρωμένος -βαμμένος)
5. Ζυγαριά τσιμέντου χωρητικότητας 650 λίτρων, αναρτημένο με τρείς (3) δυναμοκυψέλες σε ειδικό μεταλλικό ικρίωμα
6. Κοχλίας μεταφοράς υλικού Ø219
7. Ζυγαριά νερού χωρητικότητας 500 λίτρων, αναρτημένο με τρείς (3) δυναμοκυψέλες σε ειδικό μεταλλικό ικρίωμα
8. Αυτοματισμός BETOMATIC 3 Elettrondata S.r.l Italy, για την αυτόματη λειτουργία του παρασκευαστηρίου
9. Ηλεκτρολογικός πίνακας
10. Ολα τα ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά και ομοαξονικά καλώδια του μηχανήματος (ευρωπαϊκά πρότυπα)

Web Site - PDF
Machinery Categories
Μηχανήματα Λατομείου
Machinery
Copyright nikav.gr © 2019. Designed by Kostas Tsampalis