Βαρέλες


Η εταιρεία σε συνεργασία με τον Ισπανικό οίκο SERVIPLEM BARYVAL διαθέτει και αναμικτήρες μεταφοράς σκυροδέματος (μπετονιέρες). Η κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους 4 μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως διαθέτει γκάμα τύπων με χωρητικότητες από 4 έως 12 κυβικά μέτρα. Οι μπετονιέρες τοποθετούνται είτε σαν υπερκατασκευές πάνω σε πλαίσια φορτηγών είτε σαν επικαθήμενα. Η ακριβής μελέτη, η μακροχρόνια πείρα στην σχεδίαση και κατασκευή καθώς και οι σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής με χρήση των καλύτερων υλικών εγγυώνται μια απρόσκοπτη μακροχρόνια χρήση των προϊόντων χωρίς παρουσία ρωγμών. Η δοκιμασμένη μορφή του τυμπάνου και ο κατάλληλος συνδυασμός πτερυγίων εγγυώνται γρήγορη φόρτωση και καλή ανάμειξη του σκυροδέματος. Ο πλούσιος εξοπλισμός τους που μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε χρήστη περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα αρχίζοντας από σύστημα προσμίκτων και ηλεκτρονικό έλεγχο στροφών τυμπάνου και καταλήγοντας σε μεταφορική ταινία διανομής του σκυροδέματος.


Copyright nikav.gr © 2019. Designed by Kostas Tsampalis