Ανακύκλωση Σκυροδέματος


Συγκρότημα ανακύκλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και την εκμετάλλευση των πρώτων υλών (ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΝΕΡΟ - ΑΔΡΑΝΗ) από τις επιστροφές και το καθάρισμα των φορτηγών (βαρέλες), από αντλίες σκυροδέματος, αναμικτήρες σκυροδέματος και από χοάνες και κάδους μεταφοράς σκυροδέματος.


Copyright nikav.gr © 2019. Designed by Kostas Tsampalis