Παρασκευαστήρια Μπετού


Κινητά Παρασκευαστήρια Μπετό
Τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε στον κατασκευαστικό κλάδο μια μετατόπιση ενδιαφέροντος σε κινητό μηχανολογικό εξοπλισμό. Εξαιτίας των νέων παγκοσμιοποιημένων τάσεων, οι περισσότερες εταιρείες δείχνουν μια εξωστρέφεια χωρίς να λαμβάνουν υπόψη, πλέον, τα σύνορα κάθε χώρας ή την απόσταση για την ανάληψη κατασκευαστικών έργων. Τα κινητά παρασκευαστήρια σκυροδέματος που διαθέτει η προσφέρουν ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, βελτιστοποιώντας έτσι την παραγωγή σκυροδέματος των εταιρειών που επενδύουν σε τέτοιου είδους μηχανολογικό εξοπλισμό.

ConcRoad 60
Αναμικτήρας: 1,5 m3 (pan mixer) 60 m3/hr
Αποθήκες Αδρανών: 4 διαμ. x 12,5 m3 = 50 m3
Μεταφορά: Κοντέινερ ή πάτωμα νταλίκας 12 μέτρων

ConcRoad 80
Αναμικτήρας: 2 m3 (twin shaft mixer) 80 m3/hr
Αποθήκες Αδρανών: 4 διαμ. x 12.5 m3 = 50 m3
Μεταφορά: Κοντέινερ ή πάτωμα νταλίκας 12 μέτρων

ConcRoad 100
Αναμικτήρας: 2.5 m3 (twin shaft mixer) 100 m3/hr
Αποθήκες Αδρανών: 4 διαμ. x 12.5 m3 = 50 m3
Μεταφορά: Κοντέινερ ή πάτωμα νταλίκας 12 μέτρων


Σταθερά Παρασκευαστήρια
Στην κατηγορία των σταθερών παρασκευαστηρίων, υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιήσουμε κάθε απαίτηση ή ανάγκη του ενδιαφερομένου. Παρακάτω, σας παρουσιάζουμε ένα καινοτόμο παρασκευαστήριο με σημαντικά πλεονεκτήματα.

ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 160m3 ΤΗΝ ΩΡΑ

Το συγκεκριμένο παρασκευαστήριο λειτουργεί με ένα χειριστή, ο οποίος μπορεί ταυτόχρονα να εφοδιάζει δυο διαφορετικές βαρέλες και με διαφορετικές συνταγές. Όπως καταλαβαίνει ο καθένας, το συγκεκριμένο μηχάνημα, πέρα από τα κλασσικά πλεονεκτήματα που έχουν όλες οι σταθερές μονάδες σκυροδέματος, προσφέρει:

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: (Δύο αναμεικτήρες ανεξάρτητοι μεταξύ τους, δεν σταματά ποτέ η παραγωγή ακόμη και σε περίπτωση βλάβης του ενός).
ΕΥΕΛΙΞΙΑ: (Δύο αναμεικτήρες ανεξάρτητοι μεταξύ τους, ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να δουλέψει δυο διαφορετικούς πελάτες με δυο διαφορετικές συνταγές).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: (Ένας και μόνο χειριστής/μισθός για την λειτουργία δυο αναμεικτήρων, ένα σημείο αποθήκευσης των αδρανών, γεγονός που σημαίνει λιγότερες μετακινήσεις και καύσιμα για τον φορτωτή).
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: (Το χαμηλό κόστος κτήσης μαζί με την απρόσκοπτη και αξιόπιστη λειτουργία τού παρασκευαστηρίου το κάνουν μια επικερδή επένδυση).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                        ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Αποθήκες αδρανών υλικών 4x30m3, 120m3             1
Ζυγαριά αδρανών υλικών (0-3000kg)             2
Διπλή μεταφορική ταινία αδρανών υλικών            1
Αναμικτήρας οριζοντίου άξονα 3000/2000            2
Γκρουπ ανάμειξης αποτελούμενο από: Διπλό πυλώνα στήριξης αναμεικτήρων με εξέδρα και σκάλα πρόσβασης, δύο (2) ζυγιστήρια τσιμέντου και δύο (2) ζυγιστήρια νερού                1
Αεροσυμπιεστής                        1
Κοχλίας μεταφοράς τσιμέντου O273x7000mm            4
Ζυγιστήριο δύο χημικών πρόσμικτων, γαλβανισμένο        1
Αυτοματισμός Betonwin II με PC, εκτυπωτή, πίνακα και όλα τα ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά και ομοαξονικά καλώδια            1


Copyright nikav.gr © 2019. Designed by Kostas Tsampalis