Βιομηχανικός Εξοπλισμός


Η εταιρεία διαθέτει βιομηχανικό εξοπλισμό όπως τάβλες, καλούπια και βούρτσες καθώς επίσης και μηχανήματα κινητά και σταθερά τα οποία παράγουν παντός είδους προϊόντα τσιμέντου.


Copyright nikav.gr © 2019. Designed by Kostas Tsampalis