Επισκευή & Συντήρηση


O Στόχος μας ειναι να δίνουμε χρόνο ζωής σε όλα τα καταπονημένα υδραυλικά συστήματα χωματουργικών μηχανημάτων και μηχανημάτων οδοποιίας. Με εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό μπορούμε να πραγματοποιούμε εξειδικευμένες εργασίες με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και προσοχή. Με πολυχρονες συνεργασίες με όλους τους μεγάλους κατασκευαστές υδραυλικών συστημάτων μπορούμε να σας παρέχουμε άμεσες και οικονομικές λύσεις για κάθε μορφή επισκευής και συντήρησης. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο των υδραυλικών συστημάτων μπορούμε να σας προτείνουμε τις βέλτιστες λύσεις για τις εφαρμογές σας στο χώρο της ναυτιλίας, της οδοποιίας, των χωματουργικών μηχανημάτων και της βιομηχανίας. Αντιπροσωπεύοντας όλους τους μεγάλους κατασκευαστές μπορούμε να σας υποδείξουμε την οικονομικότερη πρόταση που ταιριάζει ακριβώς στις ανάγκες σας.

Επισκευή & Συντήρηση

Σε κάθε στάδιο της συντήρησης και επισκευής ακολουθούμε πιστοποιημένες διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν υψηλές επιδόσεις, αντοχή και αξιόπιστη λειτουργεία των μηχανημάτων σας.  Στις νέες εγκαταστάσεις μας φροντίζουμε να υπάρχει επάρκεια και απόθεμα ανταλλακτικών έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα σε πολλαπλές βλάβες και επισκευαστικές ανάγκες διαφόρων τύπων αντλιών.

Βιομηχανία

Οι βιομηχανικές υποδομές λειτουργούν συνεχόμενα και κάτω από μεγάλο φόρτο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι υδραυλικές αντλίες που αποτελούν βασικό τμήμα δεκάδων μηχανημάτων καταπονούνται και παύουν να έχουν αποτελεσματικές επιδόσεις. Τότε χρειάζονται συντήρηση, καθαρισμό και πιθανές επισκευές σε επιμέρους κομμάτια τους.

Μηχανήματα οδοποιίας

Υποστηρίζουμε υδραυλικά συστήματα και αντλίες λαδιού για όλους τους μεγάλους κατασκευαστές μηχανημάτων οδοποιίας και χωματουργικών έργων. Παρέχουμε νέες αντλίες για όλους τους τύπους μηχανημάτων αλλά και πλήρη σειρά ανταλλακτικών για να μπορέσουμε να επισκευάσουμε και να συντηρήσουμε τα καταπονημένα κομμάτια. Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται στη νέα μας μονάδα, με σύγχρονο εξοπλισμό ακολουθώντας αυστηρά βήματα ελέγχου και ποιότητας, ώστε να παραλάβετε όχι απλά ένα «φρεσκαρισμένο» αλλά ένα «καινούργιο» σύστημα.

Ναυτιλία

Γνωρίζουμε καλά και έχουμε αναπτύξει όλες τις προαπαιτούμενος υποδομές και διαδικασίες ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε ταχύτητα και αξιόπιστα στις απαιτήσεις της ναυτιλιακής αγοράς. Από την παραλαβή των συστημάτων, τον εντοπισμό των βλαβών και την αποκατάσταση τους εγγυόμαστε λεπτομερείς ελέγχους και γρήγορες παραδόσεις.

Εμπορία
Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο των υδραυλικών συστημάτων μπορούμε να σας προτείνουμε τις βέλτιστες λύσεις για τις εφαρμογές σας στο χώρο της ναυτιλίας, της οδοποιίας, των χωματουργικών μηχανημάτων και της βιομηχανίας. Αντιπροσωπεύοντας όλους τους μεγάλους κατασκευαστές μπορούμε να σας υποδείξουμε την οικονομικότερη πρόταση που ταιριάζει ακριβώς στις ανάγκες σας.


Copyright nikav.gr © 2019. Designed by Kostas Tsampalis