Κατασκευή Αμαξωμάτων


Η εταιρεία κατασκευάζει αμαξωμάτα και μεταφορικά μέσα με εξειδίκευση στα ρυμουλκούμενα οχήματα βαρέως τύπου, αρματοφορείς κλπ. Κατασκευή όλων των τύπων αμαξωμάτων, επιβατηγών λεωφορείων, ημιρυμουλκούμενων ψυκτικών θαλάμων για την μεταφορά τροφίμων, ανατρεπομένων κιβωταμαξών, βαρέως τύπου ημιρυμουλκουμένων γενικού φορτίου, οχημάτων χαμηλής φορτώσεως, βυτίων νερού, καυσίμων, οχημάτων μεταφοράς σιτηρών, τσιμέντου και ασφάλτου, αυτοκινητοφορέων, αρματοφορέων, ειδικών πλατφορμών καθώς επίσης και κάθε άλλης συμβατικής ή ειδικής κατασκευής που έχει σχέση με τον τομέα των μεταφορών. Διασφαλισμένη και πιστοποιημένη σύμφωνα με το ISO 9001:2000 κατέστησε τα προϊόντα μας ανταγωνίσιμα στον Διεθνή χώρο καταξιώνοντας έτσι τις προσπάθειες της εταιρείας μας για τη συνεχή βελτίωση της Τεχνολογίας που εφαρμόζουμε.

 

Διαθέτει μία πλήρη σειρά προϊόντων, που εξυπηρετούν την τσιμεντοβιομηχανία καθώς και την οικοδομική βιομηχανία, και είναι ειδικά σχεδιασμένα βάσει των αυστηρών προδιαγραφών που απαιτούνται για τα προϊόντα αυτά. Διαθέτει μια σειρά ημιρυμουλκουμένων βυτίων τσιμέντου χύδην, των οποίων η χωρητικότητα κυμαίνεται από 32 έως 38 μ3 ή και περισσότερο, επί 2αξονικών ή 3αξονικών πλαισίων με διάφορους τύπους συστημάτων ανάρτησης. Επί πλέον διαθέτει φορτηγά μεταφοράς αδρανών υλικών (ανατρεπόμενα επί αυτοκινήτων ή ημιρυμουλκούμενα) των οποίων η χωρητικότητα κυμαίνεται από 10 έως και 60μ3 ή και περισσότερα ανάλογα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές του πελάτη. Πέραν τούτου διαθέτει επίσης και μία πλήρη σειρά βυτίων ασφάλτου και πίσσας επ'αυτοκινήτου ή ημιρυμουλκούμενα καθώς και διάφορους τύπους βυτίων μεταφοράς καυσίμων και άλλων υγρών επ'αυτοκινήτου, ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα.

 

Η άριστη τεχνική κατάρτιση και οι εξειδικευμένες γνώσεις του προσωπικού της εταιρείας αντανακλούν κυρίως στην άριστη ποιότητα των κατασκευών μας, που διασφαλίζεται και επαληθεύεται αφενός από το εφαρμοζόμενο αυστηρό σύστημα ποιοτικού ελέγχου και αφετέρου από την χρήση και την συμπεριφορά των προϊόντων της στην πράξη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι μεν ψυκτικοί θάλαμοι διεθνών προδιαγραφών που παράγουμε είναι εφοδιασμένοι με Διεθνή Πιστοποιητικά κατά Α.Τ.Ρ., οι δε εμποροκιβωτάμαξές μας είναι εγκεκριμένες από τον Ιταλικό Οργανισμό Προδιαγραφών C.E.M.A.T.   Οι διαδικασίες διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων μας, διεξάγονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2000*, ISO 14001:2004 και ΕΛΟΤ 1801:2002.Είμαστε ακόμη πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους κανονισμούς AQAP-120, που αφορούν εταιρείες παραγωγής στρατιωτικού υλικού.

 

Εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης για το εξής πεδίο εφαρμογής: Σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή αμαξωμάτων, ρυμουλκουμένων, ημιρυμουλκουμένων,  βυτιοφόρων και πυροβεστικών, σιδηροδρομικών βαγονιών/οχημάτων, κλωβών, μεταλλικών προκατασκευασμένων οικίσκων "τύπου containers" καθώς και διαφόρων μεταλλικών κατασκευών.

 

Τα διάφορα εγκατεστημένα παραγωγικά μηχανήματα έχουν συνολική κινητήριο ισχύ 1200 ΗΡ περίπου και θερμική ισχύ 2100 KVA και τώρα περιλαμβάνουν με πρόγραμμα περαιτέρω επέκτασης:

6 πρέσες μεγίστης ικανότητος μέχρι 250 τόννων, 3 στραντζόπρεσες μεγέθους μέχρι 6μ, 4 ψαλίδια μεγέθους μέχρι 6μ, 3 ζουμποψάλιδα, 4 τόρνους, 5 δραπάνους, 5 πριόνια-δισκοπρίονα, 2 κυλίνδρους, 1 κουρμπαδόρο, 1 φραίζα, 1 φραιζοδράπανο, 1 μεγάλο οριζόντιο φραιζοδράπανο, 1 πλάνη, 6 τροχιστικά, 5 ξυλουργικά μηχανήματα, 2 παντογράφους κοπής, 40 ηλεκτροσυγκολλήσεις ημιαυτόματες, 14 ρομπότ ηλεκτροκόλλησης και διάφορα φορητά εργαλεία χειρός, αεροεργαλεία και ηλεκτροεργαλεία.
    

Στις λοιπές εγκαταστάσεις συγκαταλέγονται:

  • 1 συγκρότημα μεταλλοβολής προϊόντων, διαστάσεων 31x6x6m
  • 1 συγκρότημα αυτόματης μεταλλοβολής α΄ υλών
  • 1 συγκρότημα ψυχράς επιψευδραργύρωσης
  • 1 πλήρες βαφείο οχημάτων με θαλάμους & φούρνους βαφής, διαστάσεων 31x6x6m
  • 13 γερανογέφυρες
  • 1 υποσταθμός υψηλής & χαμηλής τάσεως ισχύος 1650 KVA
  • 1 αυτόματος παντογράφος διαστάσεων 5x13m
  • 1 αυτόματη συγκολλητική μηχανή βυθισμένου τόξου επί τηλεχειριζόμενου γερανού
  • 1 πλατφόρμα ωφέλιμου φορτίου 50ton για την πλαγιολίσθηση επιβαταμαξών

Copyright nikav.gr © 2019. Designed by Kostas Tsampalis